Welkom bij Easy Jewels; zelf sieraden maken, tips, workshops en verkoop van kralen!
 
|
|
|

Maak uw keuze:

Workshop

Werkmethodes

Nieuws


 
 

Alle getoonde informatie op Easy Jewels wordt door Easy Jewels met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Easy Jewels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Hoewel Easy Jewels alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Easy Jewels niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Copyright
Van toegezonden teksten, films, foto's, illustraties, (handels)namen en logo's vervalt het copyright aan Easy Jewels. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto's, illustraties, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Easy Jewels, en geniet auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Easy Jewels.

Aansprakelijkheid
Easy Jewels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website van Easy Jewels.
Easy Jewels behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

Inhoud
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijk gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht. Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij Easy Jewels te Geleen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Easy Jewels deze website en verbandhoudende documenten (instructiefilms) en afbeeldingen of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen. Het auteursrecht op de op deze website gepubliceerde informatie berust bij Easy Jewels en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van EasyJewels en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde informatie resulteren in civiel- of strafrechterlijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar Easy Jewels
Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar http://www.easyjewels.nl
Wel dient telkens duidelijk vermeldt te worden dat de link naar Easy Jewels verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van Easy Jewels in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek.

Overnemen artikelen op website of in gedrukte media
Het is niet toegestaan om artikelen van Easy Jewels zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op uw eigen website of in gedrukte media. Mocht u nadat u toestemming heeft gekregen van Easy Jewels om een artikel op een derde site te plaatsen dan gebeurt dit onder voorwaarde dat het auteursrecht bij Easy Jewels blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt.


 

Sneltoets

Home
Webwinkel

|
|
|
|
|

Informatie

Over ons
Gastenboek

|
|
|
|
|

Klantenservice

Contact
Disclaimer

|
|
|
|
|

Links

Linkpartners
Wordt lid van:

workshops sieraden maken, zelf kettingen maken, workshop sieraden maken, sieraden workshop limburg, workshop sieraden maken, sieradenworkshops ,zelf sieraden maken, workshop sieraden maken, sieraden workshop, sieraden workshop, sieradenworkshop, zelf sieraden maken, sieraden maken, sieraden maken, zelf sieraden maken, sieraden maken, armband, armbanden, armband elastiek, elastische armband, zelf armband maken, zelf een armband maken, armband maken, armbandjes, armbanden maken, zelf armbanden maken